çift
Çift Terapisi Süreçleri

Çift Terapisi Nedir ?

Çift terapisi, aralarında duygusal bağ bulunan iki kişinin ilişkilerine yönelik gerçekleştirilen bir psikoterapi çeşididir.

Çift terapisiyle birlikte kişiler, ilişkilerindeki problemlerine yönelir. İlişki içerisindeki iletişim problemlerinin giderilmesi, ilişki içerisinde istenilen doyuma sahip olmaları için gerçekleştirilen bir terapi yöntemidir. Aynı zamanda çiftler arasında ortak bir farkındalık sağlamak amaçlanır. Çift terapisi sayesinde, çiftlerin sağlıklı bir iletişim kurmasına destek verilir.

Çift Terapisinin Amaçları Nedir?

Çift terapisinde öncelikle çiftlerin ilişkileri incelenir. İlişki sürecini ve uyumunu etkileyen davranış biçimleri gözlenir. İlişkiyi etkileyen davranışlar tespit edilir. Çiftlerin motivasyonlarını kazandırma konusunda destek olunur. Çiftlerin birbirlerine karşı güvenlerini sağlamak için yardımcı olur.  Amaç olumsuz durumları fark ettirip bunlarda davranış değişikliği oluşturmayı hedefler. Aynı zamanda olumlu yönlerini de göz ardı etme. Olumlu tutum ve davranışları pekiştirir. 

Çift terapisinde, çiftlerin ilişkileri çok boyutlu olarak her yönden incelenir. Çiftlerin içerisinde olduğu fiziki, sosyal, ekonomik durum da incelenirken atlanmaması gereken önemli unsurlardandır. Çift terapisiyle, çiftlerin davranışları üzerinde olumlu değişiklikler planlanır. Çiftlerin doyum sağladığı ilişkiyi yaşamalarını sağlar. Çiftler arasındaki etkileşimi iyileştirir. Tüm bunların yanında ilişki içerisinde oluşabilecek olumsuz durumları da çözebilmeleri konusunda destek verir. Çift terapisi, ilişkilerdeki olumlu, olumsuz ve karşılaşılabilecek tüm durumlarda çifte rehberlik eder.

Çiftler Arasındaki İlişkiyi Bozan Bazı Psikolojik Etkenler :

 • Reddedilme korkusu
 • Boşanma
 • İşinde oluşan olumsuz durumlar
 • İhmal
 • Kötü davranılma
 • Sevilen birinin ölümü
 • Ayrılık
 • Ekonomik gerileme
 • Hastalık süreci
 • Psikolojik veya fiziki travma yaşama gibi etkenler çiftler arası ilişkiyi bozabilir.
Çift Terapisinde Süreç Nasıl İlerler ?

Terapi süreci çiftlerin ilişki durumlarına, terapistin duruma göre değişiklik gösterir. Genel anlamda çift terapisi;

 • Seansta ilk olarak terapist kendini tanıtır. Ardından seansın doğal sürecine ve beraberinde sorduğu sorulara göre çiftleri tanır. Sorulan sorular doğrultusunda çiftin ilişkilerini, problemlerini analiz eder. Terapist ve çiftlerin birbirlerini tanıma aşamasından sonra çiftler terapi süreci hakkında bilgilendirilir. Terapi süreci çiftlerin beklentisini karşılar nitelikte olması da önem taşımaktadır. Bir sonraki adımda ilişki süreci değerlendirilir. İlişkinin başladığı tarihten şimdiki tarihe kadar olan süreç gözden geçirilir. İlişkinin sosyal çevreleri tarafından nasıl algılandığı da göz önünde bulundurulur.
 • İlişkinin değerlendirilmesi mevcut problemler belirlenerek başlanır. Problemler iki taraf içinde farklı olabilir. İki tarafında problem gördüğü durumlar tespit edilir. Her iki tarafında bu problemleri çözmek için neler yapabileceği kararlaştırılır. Bu kararlaştırma sürecinde çifte çeşitli sorular yöneltilir.
 • İlişki hakkında tüm bilgilerin elde edilmesinden sonra terapinin amaçları çiftlerle birlikte belirlenir. Amaçlar iki tarafında ortak olduğu noktalar doğrultusunda koyulur. Çift terapisinin sağlıklı olması için amaçlar gerçek dışı olmamalıdır. Bu noktada amaçların gerçekçi ve ulaşabilir olması önemlidir.
 • Amaçlar belirlendikten sonra harekete geçilir. Çift terapi sürecinde çeşitli teknik ve yöntemler kullanılır. Kullanılan yöntemlerle amaca ulaşılması planlanır. Süreçte kullanılan teknikler ise psiko-eğitim tekniği, duygusal teknikler, davranışsal teknikler ve yaşantısal tekniklerdir. Farklı tekniklerle davranışlar, duygular ön plana çıkarılır. Kişiler tekniklerle birlikte çiftler ilişkileriyle ilgili düşüncelerini fark eder. Bu şekilde empati konusunda gelişim sağlarlar.

Bu süreçler hakkında Şişli Psikolog ofisimizde bulunan uzmanlar ile görüşme sağlamak için buraya tıklayınız.

Çift Terapisini Kimler Alabilir ?

Çift terapisine sadece ilişki sürecinde başvurulmaz. Evlenmeden önceki ilişkide, evlilik sürecinde, aile ilişkilerinde, eşiyle ya da çocuklarıyla problem yaşayan kişiler de çift terapisine başvurabilir. Aynı zamanda;

 • Evlilikte problem yaşayan çiftler,
 • Boşanma sürecinde olan çiftler,
 • Ebeveynlik sürecinde olan çiftler,
 • İş stresinin ilişkisine yansıtan çiftler,
 • İlişkilerinde fiziksel veya duygusal şiddet görülen çiftler gibi ilişkisinde sorun yaşayan çiftler bu terapi yöntemini tercih edebilir.
Çift Terapisi Hangi Konularda Hizmet Verir ?
 • Evlilikte veya ilişkilerinde güven problemi yaşayanlar,
 • Evlenme korkusu yaşayanlar,
 • Geçmişte yaşanılan ve atlatamadığı travmaları bulunanalar,
 • İlişkide öfkesini kontrol edemeyenler,
 • İlişkide aşırı kıskançlık yaşayanlar,
 • İletişim problemi bulunanlar,
 • İlişkide bağımlı olanlar,
 • İlişkide cinsel problemleri olanlar,
 • Boşanma, ayrılık konusunda emin olmayanlar,
 • Evlilik öncesi süreçte çift terapisi destek verir ve rehberlik eder.

 

Çift Terapisinde Üzerinde Durulan Sorular
 • İlişki içerisinde rahatsız olunan durumlar nelerdir?
 • İlişkide rahatsızlığı artıran davranışlar nelerdir?
 • Çiftler arasında kopma, çatışma vb gibi durumlar mevcut mu?
 • Çiftler arasındaki iletişimin kalitesi nasıl?
 • Çiftlerin birbirlerine karşı tutumları nasıl? Birbirlerine karşı duyarlı mı?
 • Çiftler birbirlerini anlıyor mu?
 • İlişkide duygular karşılıklı mı?
 • Kişiler birbirlerini takdir, tebrik ediyorlar mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir